Amber Vanhulle

Welkom in de groene klas, de derde kleuterklas.

Samen met u en uw kleuter hoop ik op een boeiend en leerrijk schooljaar.
Het is belangrijk dat uw kleuter zich goed voelt in de klas en zich daardoor ten volle op alle vlakken kan ontwikkelen.
Via de website zal u af en toe kunnen meegenieten van het klasgebeuren.

Ik kijk alvast uit naar een vlotte samenwerking!

Juf Amber