Patrick De Jonckheere

Welkom in het derde leerjaar! Met zijn allen samen wordt het een fijn jaar, we gaan er samen voor.