Inschrijvingen

Elke ouder heeft het recht om een school naar keuze te kiezen.
Als u uw kind inschrijft voor de periode van het kleuteronderwijs, blijft deze inschrijving eveneens geldig voor de periode van het lager onderwijs. Als u het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kun je inschrijven in een school.

Volgende documenten brengt u mee wanneer u uw kind komt inschrijven:

  • De SIS-kaart of identiteitskaart van uw kind.

De school neemt dan een kopie van deze kaart om de officiële identiteit van het kind te bevestigen.

Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school ?

Kinderen die de leeftijd hebben bereikt van twee en een half jaar, mogen voor de eerste maal naar school op de daaropvolgende instapdatum. De instapdata voor het schooljaar 2016-2017 zijn :

  • 1 september 2016
  • 7 november 2016
  • 9 januari 2017
  • 1 februari 2017
  • 6 februari 2017
  • 18 april 2017
  • 29 mei 2017