Patrick De Jonckheere

Welkom in het tweede leerjaar! Met zijn allen samen wordt het een fijn jaar, we gaan er samen voor. 

Meester Patrick