Inschrijvingen

Elke ouder heeft het recht om een school naar keuze te kiezen.
Als u uw kind inschrijft voor de periode van het kleuteronderwijs, blijft deze inschrijving eveneens geldig voor de periode van het lager onderwijs. Als u het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kun je inschrijven in een school.

Volgende documenten brengt u mee wanneer u uw kind komt inschrijven:

  • De identiteitskaart van uw kind.

De school neemt dan een kopie van deze kaart om de officiële identiteit van het kind te bevestigen.

Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school ?

Kinderen die de leeftijd hebben bereikt van twee en een half jaar, mogen voor de eerste maal naar school op de daaropvolgende instapdatum. De instapdata voor het schooljaar 2019-2020 zijn :

  • 2 september 2019
  • 4 november 2019
  • 6 januari 2019
  • 3 februari 2020
  • 2 maart 2020
  • 20 april 2020
  • 25 mei 2020