Schoolrekening

De school biedt het onderwijs kosteloos aan. Dit betekent dat de school alle materialen, boeken, … gratis ter beschikking stelt die een leerling nodig heeft om de leerplandoelen na te streven of de eindtermen te behalen.

De school biedt, naast haar minimumopdracht, activiteiten aan die het onderwijs optimaliseren (daguitstappen, museumbezoeken, bosklassen, schoolreizen, …). Om de schoolrekening voor iedereen betaalbaar te houden, hanteert de school hierbij een maximumfactuur.

Kleuteronderwijs

Elk kleuterjaar

€50

Lager onderwijs

Elk leerjaar

€90

Meerdaagse uitstappen

€480

De school biedt het onderwijs kosteloos aan. Dit betekent dat de school alle materialen, boeken, … gratis ter beschikking stelt die een leerling nodig heeft om de leerplandoelen na te streven of de eindtermen te behalen.

Daarnaast biedt de school ook diensten (opvang, naschoolse activiteiten, maaltijden, dranken, …) en een vrijblijvend aanbod educatieve tijdschriften  aan die in de schoolrekening worden vereffend.

De prijzen opgenomen in het overzicht werden aan de schoolraad voorgelegd en goedgekeurd.

Kosteloos ter beschikking gesteld

Een aangepaste veilige infrastructuur, spelmateriaal, bewegingsmateriaal, toestellen, rollend en/of glijdend materiaal, boeken, computers, multimedia, muziekinstrumenten, …

Kopieën, werkblaadjes, informatiebronnen, woordenboeken, atlassen, zakrekenmachines, passers, schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, meet- en weegmaterialen, …

 

Let wel! De school ziet er op toe dat de leerlingen zorgzaam met leenmaterialen omspringen. De school kan verloren of beschadigde boeken en klasmaterialen laten vergoeden of vervangen door de ouders. Ze kunnen ook voor de kosten opdraaien bij het beschadigen van kapstokken, deuren en het sneuvelen van ruiten.

 

Verplichte activiteiten kleuter

Prijs

Sportdag

Tussen €2 en €5

Schoolreis

Tussen €15 en €20

Educatieve uitstappen

Tussen €2 en €5

Verplichte activiteiten lager

Prijs

Sportdag

Tussen €5 en €15

Schoolreis

Tussen €20 en €25

Zwemmen van 1ste t.e.m. 5de leerjaar

€1 per beurt (€18)

Zwemmen voor het 6de leerjaar

gratis

Educatieve uitstappen

Tussen €2 en €5

Sportbeurs voor het 6de leerjaar

€ 15

 

Bijdrageregeling

Prijs

Gymshirt & gymbroekje

Witte gympjes zonder veters en sportschoenen

€6 en € 9 op school aan te kopen

Zelf aan te kopen

Eerste communie

Bijdrage gevraagd door de parochie

Schoolfotograaf

€ 15

Warm middagmaal en toezicht

Kleuter €3,50
lager €4

Soep, water en toezicht bij de broodmaaltijd

€1,50

Drankje in de klas

Melk

sojamelk

 

€0,35

€0,70

Voor- en naschoolse opvang

€0,80 per begonnen half uur

Educatieve tijdschriften

Tussen €20 en €35 per jaar

Nieuwjaarsbrieven

€0,50 per stuk

De basisuitrusting voor een kleuter en/of een leerling (boekentas, turnzakje, koekendoosje,…)

Zelf aan te kopen

 

Meerdaagse uitstappen

3 dagen bosklassen voor het 4de leerjaar

€85

3 dagen zeeklassen voor het vijfde leerjaar

€110

Één week openluchtklassen voor het 6de leerjaar

€150

 

Betalingsmogelijkheden:

  • Met uitzondering van voor- en naschoolse opvang en studie gebeuren alle betalingen van uitgaven met overschrijving.
  • Voor de openluchtklassen wordt een afbetalingsplan ingevoerd.
  • Voor het toezicht ontvangt u in februari een fiscaal attest van de betaalde sommen van het vorige kalenderjaar.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekeningen, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is dan de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepast betalingsplan. We verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.