Rapport

Leerlingen van het lager krijgen wekelijks een attituderapportje mee naar huis op vrijdagavond. Daarin wordt met letters aangeduid hoe de kinderen zich gedragen tijdens de lessen en speeltijden. Vier keer per jaar krijgen ze ook een puntenrapport. In oktober, december (januari voor het 1ste leerjaar), maart/april en juni.