Medicatiebeleid

Een zieke leerling op school

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter. Attesten zijn te verkrijgen op het secretariaat van de school.
In geen geval wordt medicatie doorgegeven aan een andere leerling.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. De ouders worden verwittigd en gevraagd om de leerling op te halen. Zolang de school verantwoordelijk blijft voor de leerling kan een arts geraadpleegd worden bij verontrustende ziektetekens. In noodgevallen kan de hulpdienst opgeroepen worden.

De kinderen van het 1ste kleuter, 1ste leerjaar en 3de leerjaar krijgen een beperkt medisch onderzoek op school. Dit omvat minstens een oogonderzoek en meting van gewicht en lengte. Op vraag van ouders of leerkracht kunnen bijkomende onderzoeken gebeuren vb. controle van het gehoor. De leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen de kans om een herhalingsinenting tegen polio en difterietetanus te laten toedienen.