Loc

Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) is een overlegorgaan dat is opgericht op het niveau van de school.

Elk LOC is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van enerzijds het schoolbestuur en anderzijds het personeel. De bevoegdheden van het LOC zijn decretaal vastgelegd in het LOC-decreet.

Voorzitter: dhr.  Fernand Calleeuw

Leden van het schoolbestuur:     Mevr. Veronique Deknudt

                                                       Mevr. Marie-Hélène Sabbe

Leden van de school:        Mevr. Inge Depoortere

                                            Dhr. Jeroen Gryp

Permanent adviseur: Directeur Nathalie Clerckx