Ouderbetrokkenheid

  • Een nauw contact met leerkrachten onder andere via de vele ouderavonden.
  • Talrijke ontmoetingsactiviteiten voor ouders: schoolfeest, kerstontmoeting, grootouderfeest, themafeest en andere boeiende activiteiten.
  • Een uiterst geëngageerd oudercomité met actieve medewerking van ouders.