Schoolraad

In de schoolraad wordt in overleg met 3 partijen (lokale gemeenschap, ouders en personeel) het schoolbeleid van onze school uitgestippeld. In elke geleding zetelen 2 vertegenwoordigers. Deze verkozen mandaten worden voor een periode van 4 jaar uitgevoerd. Het schoolbestuur is eveneens met een luisterend oor aanwezig.

De leden:

                        Lid van het schoolbestuur:           Dhr. Werner Soete
                                                                                Dhr. William Strijbol

         Namens de ouders:                       Mevr. Dagmar Huys
                                                                  Mevr. Katrijn Verhelst

         Namens de lokale gemeenschap:         
                                                                  Mevr. Sylvie Van Ryckeghem
                                                                  Dhr. Jurgen De Jaegher

         Namens het personeel:                 Mevr. Lies Rossey
                                                                  Dhr. Jeroen Gryp

         Directeur:                                         Mevr. Nathalie Clerckx

         Secretaris schoolraad:                   Mevr. Veronique Deknudt

         Voorzitter:                                        Mevr. Greta Vervaeke